RIK

RIK er Norges oversettelse av IGP og står for Regler for internasjonal Konkurranse IGP: (Av tysk International Gebrauchshunde prüfungsordnung = Internasjonal prøveordning for brukshunder ) er en … Continue reading RIK