RIKRIK er Norges oversettelse av IGP og står for Regler for internasjonal Konkurranse

IGP: (Av tysk International Gebrauchshunde prüfungsordnung = Internasjonal prøveordning for brukshunder ) er en konkurransesport der hund og fører (Ekvipasje) prøves og konkurrerer i de tre hovedgruppene.

Gruppe A (spor)
Gruppe B (Lydighet)
Gruppe C (figurantarbeid/Forsvarsarbeid)

IGP er først og fremst en hundesport og et prøve program for selektering av avlsdyr i forbindelse med oppdrett av egnede bruks, sport- og tjenestehunder, som kommer samfunnet til nytte (ref nkk.no)

For å kunne trene gruppe C må hundefører først ha deltatt på RIK- Grunnkurs som skal sikre at hundefører har nødvendige kunnskaper for trening. Hundefører må deretter ha gruppe C lisens for alle hunder som skal trenes i gruppe C.

Ferdsels prøven er inngangsbilletten for deltakelse i alle prøver innenfor RIK. Der iblandt IGP (Tidligere IPO). Prøven består av to deler.

En lydighets del (Del A) og en praktisk ferdsels del (Del B)

Prøven er noen for alle raser godkjent av NKK. Ferdsels prøven gir retten til stambokført tittel: BH-VT

Ferdselsprøve filmet på klubbens RIK området:
https://youtu.be/KzgWpg6UydM

Det nye programmet:
https://youtu.be/jSdszgy3CMM

Pr dags dato har vi 16 aktive ekvipasjer i klubben.

Treningsområdet: Foss/Vennesla

Ole Tambini – Epost: ole.tambini@schindler.com