Årsmøte for 2018

Mandag 18.02.2019 ble årsmøtet i Vennesla hundeklubb avholdt. Innkalling, årsberetningen, regnskap og valg av nytt styre ble godkjent.

Styret i Vennesla hundeklubb vi gjerne takke avtroppende medlemmer som har utført en jobb i styret og valgkomite.

Takk til Ole Tambini, Anita Graneggen, Ina E.Solberg, Wenche Bjørkås, Anne Mette Skilnand Lunde og Ola Ødegårdstuen.

Leave a Reply