Invitasjon til 1. runde i Sørlands Appellen av Lillesand ohk

Lillesand ohk har gleden av å invitere til 1. runde i Sørlandsappellen, søndag 07.10.18 kl 10.00.

Stevnet går på grusbane ved klubbhytta ved Holta idrettsplass.

Dommer for dagen. Per Egil Gylland dømmer alle klasser.

Det blir kiosk med kake og kaffe….

Påmelding Kr 200,- pr påmelding. merkes med navn på fører, navn på hund, rase, alder og klasse.
Sendt påmelding til canvada@online.no betaling skjer til konto 310010 04754 , Frist for påmelding og betaling er 22.09.18 sendt  en kopi av innbetalingen ved påmeldingen
Bindende påmelding.

 

Leave a Reply